הסכם שירות

הסכם השירות רשום במין זכר אבל מופנה כלפי שני המינים.

בין Qwais – העסק לבין רוכש השירות – הלקוח.
ברכישת אחד השירותים או המוצרים מהעסק, הלקוח מאשר כי הינו מסכים ומודע בצורה מלאה לתנאים המוצגים בהסכם זה.

העסק מספק שירותים בתחום בניית האתרים והאינטרנט כדלהלן: אחסון/אירוח אתרים, אחסון/אירוח חשבונות רייסלר, שרתים מיני – יעודיים/וירטואלים, מכירת שמות מתחם(דומיינים), פיתוח ובנייה של אתר(עיצוב האתר, תיכנותו וקידומו במנוע החיפוש ™(Google.

1. אחסון/אירוח אתרים וחשבונות רייסלר:
1.א. חבילות אחסון/אירוח האתרים וחשבונות הרייסלר הינם כרשומות בכתב ההזמנה ואינם ניתנות לשינוי לאחר העברת התשלום לעסק מלבד לפי סעיף 1.ג.
1.ב. חבילות אחסון/אירוח האתרים וחשבונות הרייסלר אשר נרכשו על ידי הלקוח, לא ישונו עד לתום תקופת התשלום הרשומה בכתב ההזמנה מלבד לפי סעיף 1.ג.
1.ג. הגדלת/שיפור/הרחבה ו/או שינוי חבילות האחסון/אירוח אתרים וחשבונות הרייסלר, יבוצעו בתשלום נוסף או באישור גורם מוסמך מטעם העסק.
1.ד. העסק רשאי לשנות בכל עת את גודל החבילות, המגבלות והגישות הניתנות בחבילות האחסון/אירוח אתרים וחשבונות הרייסלר ללא שינוי חבילות האחסון/אירוח וחבילות הרייסלר אשר נרכשו עד לאותה תקופה.
1.ה. פתיחת החבילות האחסון/אירוח אתרים וחשבונות הרייסלר וקבלת הפרטים ע"י הלקוח יהיה עד 24 שעות מרגע העברת התשלום לעסק.

2. שרתים וירטואלים(מיני-יעודיים):
2.א. הגבלות וגישות של השרתים הוירטואליים הינם כמתוארים בכתב ההזמנה ואינם ניתנות לשינוי לאחר העברת התשלום לעסק מלבד לפי סעיף 2.ג.
2.ב. השרתים הוירטואליים אשר נרכשו על ידי הלקוח, לא ישונו עד לתום תקופת התשלום הרשומה בכתב ההזמנה מלבד לפי סעיף 2.ג.
2.ג. הגדלת/שיפור/הרחבה ו/או שינוי הגבלות או גישות של השרתים הוירטואליים, יבוצעו בתשלום נוסף או באישור גורם מוסמך מטעם העסק.
2.ד. העסק רשאי לשנות בכל עת את המגבלות והגישות הניתנות בשרתים הוירטואליים ללא שינוי השרתים הוירטואליים אשר נרכשו עד לאותה תקופה.
2.ה. פתיחת השרתים הוירטואליים וקבלת הפרטים ע"י הלקוח יהיה עד 72 שעות העברת התשלום לעסק.

3. שמות מתחם(דומיינים):
3.א. שמות המתחם הינם כרשומים בכתב ההזמנה ואינם ניתנים לשינוי לאחר העברת התשלום לעסק.
3.ב. יצירת שמות המתחם וקבלת הפרטים ע"י הלקוח יהיה עד 72 שעות מרגע העברת התשלום לעסק.
3.ג. שמות המתחם נרכשים מספקים מוסמכים וQwais משמשת רק כמקשרת בין הספק ללקוח.
3.ד. העסק רשאי לשנות בכל עת את מחיריהם של שמות המתחם ללא שינוי מחירי שמות המתחם אשר נרכשו עד לאותה תקופה.

4. פיתוח ובניית אתרים:
4.א. לפני הזמנת אחד משירותי פיתוח ובניית אתרים, על הלקוח ליצור קשר עם אחד מנציגי המכירות על מנת ליצור איפיון מדוייק של האתר לפי צרכי הלקוח.
4.ב. הצעת המחיר לשירות פיתוח ובניית האתרים תינתן עד 48 שעות מרגע יצירת האיפיון.
4.ג. הגשת סקיצה הינה עד 5 ימים עסקים מרגע העברת התשלום והגשת העבודה המוכנה ללקוח הינה עד 14 ימי עסקים מרגע העברת התשלום לעסק אלא אם נאמר אחרת ע"י גורם מוסמך מטעם העסק.
4.ד. בכל שירות של עיצוב ו/או תיכנות קיימים זכויות יוצרים של העסק על העבודה. זכויות אלה מוצגים ע"י סמלון העסק או קישור לאתר העסק בתוך שורת הזכויות אשר נמצאת בתחתית האתר. חל איסור על הלקוח להזיז, להקטין או להוריד זכויות אלה מלבד באישור גורם מוסמך מטעם העסק.

5. תשלומים, החזרים וביטולים:
5.א. הזמנות שירותים/מוצרים יבוצעו דרך המערכת האוטומטית באזור הלקוחות, על הלקוח להעביר את התשלום עבור השירות/מוצר אותו הזמין עד 5 ימי עסקים מיום ההזמנה.
5.ב. שיטות התשלום האפשריות הינם PayPal, העברה בנקאית ובכרטיס אשראי. אין אנו אחראים על עמלות הבנק או PayPal הכרוכות בעברת התשלום אל העסק ו/או החזרי תשלום אל הלקוח.
5.ג. אחוזי ההנחה המוצעים לרכישות לתקופות ארוכות מחודש, הינם מקורבים למחיר ואינם מדוייקים, המחיר הסופי הינו המחיר הרשום בשקלים בכתב ההזמנה.
5.ד. חידוש השירות שברשותכם והעברת התשלום יבוצע עד ל-5 ימי עסקים מתום תקופת השירות בכתב ההזמנה. במידה והתשלום לחידוש השירות לא יועבר, חשבונו של הלקוח יושעה עד ליצירת קשר עם הלקוח. כמו כן, במידה והלקוח לא יתן מענה לעסק עד ל-10 ימי עסקים מתום תקופת השירות, חשבונו ימחק לצמיתות.
5.ה. העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל או להקפיא את העסקה כרצונו ללא עידכונו של הלקוח. במידה והפעולה תיעצר באמצע, החלק היחסי של הכסף יוחזר ללקוח.
5.ו. החזרים כספיים יבוצעו במידה ולא סופק השירות שנרכש ללקוח. ההחזרים יבוצעו לפי בקשת הלקוח, בכתב עם תיאור סיבת ההחזר. זכותו של העסק לאשר או לסרב לכל בקשה. אין סעיף זה תקף על שמות מתחם(דומיינים) ו/או על שירותי פיתוח ובניית אתרים.

6. שימוש לרעה בשירותינו:
6.א. חל איסור על שימוש לא חוקי ולביצוע עבירות פליליות(חוקי מדינת ישראל) באחד משירותי/מוצרי העסק. שימוש לא חוקי בשירותי העסק יכול לגרור להשעיית חשבונו של הלקוח ואף מחיקתו לצמיתות ללא החזר כספי.
6.ב. אין להשתמש לרעה במשאבי העסק הניתנים, העסק מאפשר הרצת מגוון רחב של יישומים על גבי חשבון הלקוח וביניהם יישומים אשר עלולים לגרום לאיטיות ואף פגיעה בשירותים נוספים המוצעים ע"י העסק. פעולה זו עלולה לגרום להשעיית החשבון ואף מחיקתו.
6.ג. אין לעבור את ההגבלות כפי שרשומות בכתב ההזמנה בשירות/מוצר שנרכש ע"י הלקוח, פעולה כזאת עלולה לגרום להשעיית החשבון ואף מחיקתו.
6.ד. חל איסור מוחלט על ניסיון חדירה או הפרעה למערכת, על כל ניסיון של גרימת נזק כלשהו למערכת, במודע. כגון פריצה או הצפה. חשבון הלקוח יושהה מיידית עד לבירור עם לקוח.
6.ה. אין להעלות תכנים העוברים על זכויות יוצרים, תוכן פורנוגרפי, תוכן הנוגע לקטינים ודרכי התקשרות עימם ללא אישור אופוטרופוס וכל תוכן אחר אשר עובר על חוקי מדינת ישראל. האחריות המלאה והבלעדים לתכנים המועלים לחשבונך חלה על הלקוח בלבד והעסק לא ישא באחריות בגינם. העלאת תוכן לא מורשה עלול לגרום להשעיית החשבון ואף מחיקתו

7. אחריות:
7.א. שירות אירוח האתרים של קוואיס הוסטינג, לרבות כל שירות הנלווה אליו, ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). הנך מצהיר ומאשר כי קודם לחתימת כתב ההזמנה, בדקת את השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם ומצאת אותם מתאימים לצרכיך ואתה מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קוואיס הוסטינג בעניין התאמת השירותים לצרכיך. השימוש בשירותי קוואיס הוסטינגנעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
7.ב. קוואיס הוסטינג אינה מתחייבת שאחסון האתר, הגישה אליו מרשת האינטרנט וכל שימוש בקבצי האתר או בשירותים שיסופקו על ידי קוואיס הוסטינג, לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל קוואיס הוסטינג או אצל מי מספקיה. קוואיס הוסטינג לא תשא באחריות - ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה - במקרה שיתרחש האמור לעיל, אולם קוואיס הוסטינג תפעל כמיטב יכולתה לתיקונה המהיר של כל תקלה כאמור.
7.ג. האמור לעיל לא יחול אם נזקים, קלקולים ותקלות ייגרמו מחמת רשלנות רבתי או זדון מצידה של קוואיס הוסטינג. במקרה זה תהיה זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לך ולא תהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. בכל מקרה, חבותה של קוואיס הוסטינג על-פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה החודשית ששילמת לחברה בשישה החודשים שקדמו לאירוע הנזק. הנך מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.


8. פרטיות וצד שלישי: המידע הנשמר תחתינו, אינו מועבר לצד שלישי ללא אישור הלקוח אלא בתנאים הבאים:
8.א. במקרה שהוגשה לחברה פניה מצד שלישי, אשר הוכיח להנחת דעתה של החברה כי זכויותיו נפגעו על-ידי חומר שהתפרסם באתר, תהיה קוואיס הוסטינג רשאית למחוק את החומר הפוגע לאלתר, ללא שום התראה מראש ללקוח.
8.ב. בכל מקרה תמסור קוואיס הוסטינג את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך במקרה שיימסר לידיה צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן. בנוסף, תהייה החברה רשאית למסור את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך לפי דרישת איזו מרשויות המדינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.WWW